PREDAJ DREVNEJ HMOTY MLRV
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
III.Q 12.7.2019 10.7.2019 14 ho
  Celkový ponúkaný objem :160 m3
Minimálna cena bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
60 JD III.A ,B objem č.1 30
50 JD III. C1 objem č.1 30
10 SM 2m aj hniloba objem č.1 100