PREDAJ DREVNEJ HMOTY MLRV
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
II.Q.2023 15.3.2023 14.3.23 14. ho
 

Celkový ponúkaný objem : 1020 m3

Minimálna cena bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
250 DB III.A,B 30 - 40 cm 20
140 DB III.C1 30+ 20
80 DB III.C2 25+ 20
80 BK III.A,B 30-50cm 80
65 BK III.C1 30+ 120
80 BK vlák. do 50 cm 320
80 BK vláknina 50 + 80
100 BK III.A,B 50+ 40
80 DB vláknina 40
110 JD III.A,B 30+ 30
90 JD III.C1 30 + 30
70 JD III.C2 27 + 30
50 ihl. vláknina 4m 100
80 BO III.A,B 30+ 20
60 BO III.C1 30 + 30
60 HB vlák. do 50 cm 40