PREDAJ DREVNEJ HMOTY MLRV
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
II.Q. 2024 2.4.2024 27.3.2024 14.h
 

Celkový ponúkaný objem : 1000 m3

Minimálna cena bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
250 DB III.A,B 30+ 40
160 DB III.C1 30 + 40
80 DB III.C2 27 + 40
45 DB vláknina 200
100 BK III.A,B 50+ 40
80 BK III.A,B 30 + 60
70 BK III.C1 30 + 60
45 BK vláknina 50 + 100
45 BK vláknina 50 - 200
45 HB vláknina 120
70 JD III.A,B 30 + 20
60 JD III.C1 30 + 20
45 JD III.C2 27 + 30
30 Ihl. vláknina 30