PREDAJ DREVNEJ HMOTY MLRV
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
I.Q.2023 16.1.2024 14.1.24 14 hod
 

Celkový ponúkaný objem : 840 m3

Minimálna cena bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
50 BO III.A,B 30+ 20
40 BO III.C1 28 + 20
90 BK III.A,B 50 + 60
80 BK III. A,B 30+ 100
60 BK III.C1 30 + 100
45 BK vláknina 50 - 100
45 BK vláknina 50 + 80
45 HB vláknina 40
45 DB vláknina 60
260 DB III.A,B 30+ 40
160 DB III.C1 30+ 60
80 DB III.C2 27 + 40
80 JD III.A,B 30+ 40
70 JD III.C1 30 + 40
40 JD III.C2 27 + 40