PREDAJ DREVNEJ HMOTY MLRV
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
IV.Q 2019 27.9.2019 24.9.2019
  Celkový ponúkaný objem :1710 m3
Minimálna cena bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
60 SM III.A,B 35 - objem č.1 30
50 SM III.C1 35 - objem č.1 60
40 SM III.C2 35 - objem č.1 60
30 SM III.C2 24- objem č.1 60
50 JD III.A,B 30 + objem č.1 100
40 JD III.C1 25 + objem č.1 200
30 JD III.C2 25+ objem č.1 200
30 JD III.C2 24 - objem č.1 100
18 vlák. JD objem č.1 200
18 vlák. SM objem č.1 200
40 vlák. DB objem č.1 200
40 vlák. BK objem č.1 200
10 ihl. vl.2m aj hniloba objem č.1 100