PREDAJ DREVNEJ HMOTY MLRV
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
IV.Q.2021 24.9.2021 23.9.2021/14.00
 

Celkový ponúkaný objem : 1230 m3

Minimálna cena bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
150 DB III.A,B 30+ 40
120 DB III.C1 30+ 60
70 DB III.C2 25+ 40
60 BK III.A,B 30+ 80
50 BK III.C1 30+ 100
40 BK vláknina 200
40 DB vláknina 140
40 HB vláknina 40
17 ihl. vláknina 100
90 JD III.A,B 30+ 40
80 JD III.C1 30+ 60
60 JD III.C2 27+ 60
90 SM III.A,B 30+ 30
80 SM III.C1 30+ 60
60 SM III.C2 sucháre 120
35 BR,JL 30
60 agr. SM,JD 20-29 cm 30