PREDAJ DREVNEJ HMOTY MLRV
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
I.Q 2020 18.12.2019 16.12.2019
 

Celkový ponúkaný objem : 995 m3

Minimálna cena bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
300 DB II. 30-35cm 5
350 DB II. 36-40cm 5
400 DB II. 41-45cm 5
450 DB II. 46 - 50cm 5
500 DB II. 50 cm+ 5
230 DB III.A 40+ 10
130 DB III.A,B 30+ 20
80 DB III.C1 30+ 30
60 DB III.C2 25+ 60
40 DB vláknina 150
50 JD III.A,B 30+ 40
40 JD III.C1 25+ 60
30 JD III.C2 20+ 80
18 JD vláknina 120
60 BK III.A,B 30
50 BK III.C1 60
42 BK vláknina 100
45 BO III.A,B 30+ 30
35 BO III.C1 30+ 40
25 BO III.C2 25+ 40
15 BO vláknina 100