PREDAJ DREVNEJ HMOTY MLRV
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
II.Q 31.5.2019 28.5.2019 14 ho
  Celkový ponúkaný objem :90 m3
Minimálna cena bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
75 SM III.A 40+ objem č.1 90