webdesign © Štefan Tóth

powered by

   PROGRAM STAROSTLIVOSTI O LES (PSL) 2019-2028   

   PREHĽAD ŤAŽIEB ZA OBDOBIE PLATNOSTI PSL v m³   

   AKTUALIZOVANÉ: 08/2022   

PREDPIS PSL VYKONANÉZOSTÁVA %
OBNOVNÁ ŤAŽBA943112194577
VÝCHOVNÁ ŤAŽBA 8923334862
NÁHODNÁ ŤAŽBA 052490
SPOLU1032343054275