webdesign © Štefan Tóth

powered by

   PROGRAM STAROSTLIVOSTI O LES (PSL) 2019-2028   

   PREHĽAD ŤAŽIEB ZA OBDOBIE PLATNOSTI PSL v m³   

   AKTUALIZOVANÉ: 08/2020   

DIELEC PREDPIS PSL VYŤAŽENÉ ZOSTÁVA
139C1 860 210 650
137B1 95 130 -35
137A1 60 103 -43
135B1 1000 218 782
135A1 420 67 353
134-- 150 171 -21
133-1 340 227 113
129-1 1150 350 800
127-1 1450 502 948
126-1 400 408 -8
123B1 383 43 340
121-- 2350 130 2220
120-1 300 214 86
119-- 190 37 153
118-1 900 164 736
117-1 1000 80 920
116-1 2200 86 2114
115-1 3400 127 3273
110B- 60 30 30
110A- 300 161 139
109A- 421 33 388
100-1 1200 279 921
99A1 1260 454 806
98-1 1800 363 1437
95-1 2000 293 1707
94-1 1380 140 1240
91-1 1382 258 1124
87-1 234 86 148
84A- 265 277 -12
76-- 470 6 464
75-1 1900 428 1472
74A- 60 57 3
66-1 245 39 206
64-- 390 150 240
61-- 1100 426 674
57-- 412 189 223
55-1 1100 11 1089
54-- 1960 204 1756
50-1 1200 586 614
49-1 950 446 504
47-- 1000 276 724
45-- 1250 42 1208
43-- 460 163 297
41-- 1000 203 797
39-- 2700 350 2350
37-- 1600 121 1479
32A- 1900 183 1717
29A- 2200 328 1872
27-- 360 378 -18
20-- 1800 475 1325
19-1 1350 75 1275
18-1 1920 976 944
17A- 770 3 767
10A- 2250 2 2248
8-1 200 2 198
Spolu predpis PSL: 103246
Doteraz vyťažené: 11760
Zostáva vyťažiť: 91486

Záporné čísla v kolónke "ZOSTÁVA" neznamenajú porušenie zákona a prekročenie predpisu.
Ku prekročeniu ťažby došlo vplyvom náhodnej ťažby - t.j. vplyvom činiteľov ako hmyz, vietor, sucho, kedy došlo k napadnutiu alebo úhynu jedincov a bolo potrebné ich vyťažiť, čo zároveň aj prikazuje zákon 326/2005 - o lesoch.

načítava sa mapa...