webdesign © Štefan Tóth

powered by

   PROGRAM STAROSTLIVOSTI O LES (PSL) 2019-2028   

   PREHĽAD ŤAŽIEB ZA OBDOBIE PLATNOSTI PSL v m³   

   AKTUALIZOVANÉ: 04/2022   

PREDPIS PSL VYKONANÉZOSTÁVA %
OBNOVNÁ ŤAŽBA943111989279
VÝCHOVNÁ ŤAŽBA 8923302966
NÁHODNÁ ŤAŽBA 052210
SPOLU1032342814278