webdesign © Štefan Tóth

powered by

CENNÍK DREVA PRE MALOPREDAJ   

PLATNÝ OD 1.10.2022

( CENY S DPH )

*******************************************

Drevo v malopredaji je do konca roka  2022 vypredané .

Neberieme žiadne ďalšie objednávky !!!

Neštiepané palivové drevo :    

Ihličnaté ( SM,JD,BO ,SMC )   :  30€ / prm ,

listnaté ( JL,BR,OS)  palivo 4m  hrúbka 40cm ( -)  : 35,- € / prm  

Odrezky v celých dĺžkach  ( 3 - 5 m )  :  20 € / prm

Odrezky porezané na 1m dĺžky  :  30€ / prm   

 

Palivo  tvrdé ( BK,DB,HB ) dodávané v 4  metrových dĺžkach , hrúbka do 40 cm :

od . 10. 11 . 2022     :  50 €  /prm  !         Bez dopravy !

                                       

Odvoz T - 815 , minimálne 10 prm , maximálne 10 km od Rožňavy

Samovýroba tvrdé palivo - 1m          :    15 €/ prm  bez uhadzovania  

                                                             :     10 € / prm s uhadzovaním 

Samovýroba  -   breza                        :     10 € / prm 
Samovýroba – mäkké palivo             : 8,- € / prm ( ihličnaté , jelša, osika )

 

Štiepané palivové drevo prm je uvádzané pre :   ukladané - nie sypané !

 dĺžka   polena :  33cm  = 60,- € / prm - tvrdé (BUK, DUB, HRAB,JASEŇ )

 od 1.10.2022 -  70€ / prm !

                                          50,- € / prm - mäkké (BREZA,JELŠA , ČEREŠŇA )

Dĺžky polena na objednávku aj 25 alebo  40 cm .                                          

Odvoz IVECO sklápač , minimálne 2prm  , prípadne vlastným dopravným prostriedkom.

*******************************************

Manipulačný odpad : 10,- € / prm  

*******************************************

Chystanie paliva je možné po dohode a následnom vydaní povolenia na ťažbu - podľa aktuálnych možností.

Manipulačný odpad :  mix ihličnaté +listnaté ( kusy kratšie ako 1 m) sa zbierajú na skladoch – podľa možností , odvoz vlastným prostriedkom.

*******************************************

Preprava dreva IVECO sklápač  - do 4 prm 

0,5 x km + 4,00 € / prm + DPH    - minimálne 20 € (s DPH)

Preprava dreva dlhé nákladné auto - nad 10 m3   od 1.8.2022

Mäkké :  (0,1x km + 4,95 ) za každý prepravený m3  + DPH

Tvrdé  : ( 0,1x km + 6,05 )  za každý prepravený m3 + DPH

Nakládka z miesta :  3,85  za každý naložený m + DPH

Rezivo :  0,5