webdesign © Štefan Tóth

powered by

CENNÍK DREVA PRE MALOPREDAJ   

PLATNÝ OD 17.7.2023

( CENY S DPH )

*******************************************

Neštiepané palivové drevo (cena bez odvozu) :    

listnaté mäkké ( jelša, breza, osika)  dĺžka 4m,  hrúbka do 45cm   : 30,- € / prm  

ihličnaté ( smrek , jedľa, borovica ) dĺžka 4 m , hrúbka do 45 cm  : 30 € / prm

listnaté tvrdé (buk, dub, hrab, jaseň ) dĺžka 4m , hrúbka do 45 cm :  40 €  /prm                                      

Odvoz T - 815 , minimálne 10 prm , maximálne 10 km od Rožňavy

Samovýroba palivového dreva:

Samovýroba tvrdé palivo - 1m          :     20 €/ prm  bez uhadzovania     

                                                             :     15 € / prm  s uhadzovaním  

Samovýroba  -   breza                        :     15 € / prm 
Samovýroba – mäkké palivo             :     15,- € / prm ( ihličnaté , jelša, osika )

Manipulačný odpad : 15,- € / prm  

Chystanie paliva je možné po dohode a následnom vydaní povolenia na ťažbu - podľa aktuálnych možností.

Manipulačný odpad :  mix ihličnaté +listnaté ( kusy kratšie ako 1 m) sa zbierajú na skladoch – podľa možností , odvoz vlastným prostriedkom.

 

Štiepané palivové drevo  ukladané (cena bez odvozu):  

Objednávky príjmame  od 1.3.2024

 dĺžka   polena :  33cm  =  75,- € / prm - tvrdé (BUK, DUB, HRAB,JASEŇ )

                                          50,- € / prm - mäkké (BREZA,JELŠA , ČEREŠŇA )

Dĺžky polena na objednávku aj 25 alebo  40 cm .                                          

Odvoz IVECO sklápač , minimálne 2prm  , prípadne vlastným dopravným prostriedkom.

*******************************************

*******************************************

Preprava dreva IVECO sklápač  - do 4 prm 

0,5 x km + 4,00 € / prm + DPH    - minimálne 20 € (s DPH)

 

Preprava dreva dlhé nákladné auto - nad 10 m3   

Mäkké :  (0,1x km + 2,30 ) za každý prepravený m3  + DPH

Tvrdé  : ( 0,1x km + 6,50 )  za každý prepravený m3 + DPH

Nakládka z miesta :  0,10 €  za každý naložený m + DPH