webdesign © Štefan Tóth

powered by

CENNÍK DREVA PRE MALOPREDAJ

PLATNÝ OD 01.05.2019

( CENY S DPH )

*******************************************

Neštiepané palivové drevo :

Ihličnaté (mäkké ) palivo 4m a 1m : 18,- € / prm 

hrúbka 40 -

Ihličnaté palivové drevo 2m ( aj hniloba) : 18, - / m3

hrúbka 30cm +

Listnaté ( tvrdé ) palivo : 30,- € /prm 

Palivo dodávame v 4  metrových dĺžkach , hrúbka do 40 cm .

Odvoz T - 815 , minimálne 10 prm , maximálne 10 km od Rožňavy

Listnaté palivo - 1m , hrúbka do 12 cm 

( nižšia kvalita, haluzina )

12,- € / prm 

Štiepané palivové drevo :

 dĺžka   polena :  33cm = 45,- € / prm - tvrdé
                                          33,- € / prm - mäkké

Odvoz IVECO , minimálne 2prm  , prípadne vlastným dopravným prostriedkom

*******************************************

*******************************************

Samovýroba – mäkké palivo : 5,- € / prm

 

Samovýroba – tvrdé palivo : 11,- € / prm

 

Manipulačný odpad : 4,- € / prm

 

Chystanie paliva je možné po dohode a následnom vydaní povolenia na ťažbu - podľa aktuálnych možností.

Manipulačný odpad ( kusy kratšie ako 1 m) sa zbierajú na skladoch – podľa možností , odvoz vlastným prostriedkom.

*******************************************

*******************************************

Preprava dreva T815  ( iba nad 10 prm )

 

Mäkké : 0,1 x km + 3,50 € / m3 + DPH

Tvrdé : 0,1 x km + 4,50 € / m3 + DPH

Rezivo: 0,5 x km + 4,00 / m3 + DPH

*******************************************

Preprava dreva IVECO sklápač  - do 4 prm 

0,5 x km + 4,00 € / prm + DPH

********************************************

CENNÍK REZIVA