webdesign © Štefan Tóth

powered by

CENNÍK DREVA PRE MALOPREDAJ

PLATNÝ OD 01.05.2019

( CENY S DPH )

*******************************************

Neštiepané palivové drevo :

Ihličnaté (mäkké ) palivo : 18,- € / prm 

Listnaté ( tvrdé ) palivo : 30,- € /prm 

Palivo dodávame v 4 metrových dĺžkach , hrúbka do 40 cm .

Odvoz T - 815 , minimálne 10 prm , maximálne 20 km

Štiepané palivové drevo tvrdé :   dĺžka    :  1,0 m  = 35,- € / prm

                                                                         0,3 m = 45,- € / prm

Odvoz IVECO , minimálne 2prm  

*******************************************

*******************************************

Samovýroba – mäkké palivo : 5,- € / prm

 

Samovýroba – tvrdé palivo : 11,- € / prm

 

Manipulačný odpad : 4,- € / prm

 

Chystanie paliva je možné po dohode a následnom vydaní povolenia na ťažbu - podľa aktuálnych možností.

Manipulačný odpad ( kusy kratšie ako 1 m) sa zbierajú na skladoch – podľa možností , odvoz vlastným prostriedkom.

*******************************************

*******************************************

Preprava dreva T815  ( iba nad 10 prm )

 

Mäkké : 0,1 x km + 3,50 € / m3 + DPH

Tvrdé : 0,1 x km + 4,50 € / m3 + DPH

*******************************************

Preprava dreva IVECO sklápač  - do 4 prm 

0,1 x km + 4,00 € / prm + DPH