webdesign © Štefan Tóth

powered by

PREDAJ DREVNEJ HMOTY Podmienky verzia pre tlač
Ponuka na obdobie Termín vyhodnotenia Termín odovzdania ponúk
II.Q 2020 31.3.2020 23.3.2020

Celkový ponúkaný objem : 1350 m3

Minimálna cena v €/m3 bez DPH Drevina -sortiment Množstvo v m3
150 DB III.A,B 30+ 20
80 DB III.C1 30+ 40
60 DB III.C2 25 + 80
35 DB vláknina 200
35 BK vláknina 200
60 BK III.A,B 30+ 40
50 BK III.C1 30+ 60
38 BK III.C2 25+ 80
55 SM III.A,B 35- 40
45 SM III.C1 35- 80
30 SM III.C2 24- 60
15 SM vláknina 200
15 LP,JS,OS vláknina 30
15 JD vláknina 100
50 JD III.A,B 30+ 20
40 JD III.C1 30+ 40
30 JD III.C2 25+ 60